Zmiany w regulaminie

W ZWIĄZKU Z WYDANYM ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2015/2110 USTANAWIAJĄCYM ŚRODKI DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO OTWARTEGO INTERNETU ORAZ ZMIENIAJĄCYM DYREKTYWĘ 2002/22/WE W SPRAWIE USŁUGI POWSZECHNEJ I ZWIĄZANYCH Z SIECIAMI I USŁUGAMI ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRAW UŻYTKOWNIKÓW, KONIECZNE BYŁO WPROWADZENIE ZMIAN W REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ INET CENTRUM S.C. ZMIANIE ULEGŁY ZAPISY W § 3 ORAZ W § 9 PKT 5 REGULAMINU.

ROZPORZĄDZENIE OBOWIĄZUJE NA TERENIE WSZYSTKICH PAŃSTW UE BEZPOŚREDNIO, CO OZNACZA, ŻE AUTOMATYCZNIE STAJE SIĘ ELEMENTEM POLSKIEGO PORZĄDKU PRAWNEGO


Regulamin