FAQ

Instrukcja postępowania ze sprzętem w czasie wyładowań atmosferycznych

Instrukcja postępowania ze sprzętemW przypadku stwierdzenia braku zasilania sieci energetycznej lub spadków napięcia elektrycznego, jak również w przypadku wyładowań atmosferycznych dla własnego bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia strat materialnych należy bezwzględnie zastosować się do poniższych zasad postępowania:

a) odłączyć z gniazdka elektrycznego zasilacz bezprzewodowego urządzenia dostępowego,

b) odłączyć kabel sieciowy ( urządzenia dostępowego) od komputera, routera i każdego innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, jednocześnie należy te urządzenia odłączyć od zasilania elektrycznego.

 

Zastosowanie się do powyższych zasad pozwoli zmniejszyć ryzyko uszkodzenia urządzeń zarówno należących do Operatora (urządzenie dostępowe) jak i Abonenta (sprzęt komputerowy, itp.). Pozwoli to Państwu na uniknięcie nie tylko ewentualnych niepotrzebnych dodatkowych kosztów(gwarancje producentów sprzętu nie obejmują przypadków uszkodzenia urządzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi), ale również wystąpienia niepotrzebnych przerw w dostępie do sieci Internet wywołanych awariami  uszkodzonych urządzeń.

Ogólnie

Najczęściej zadawane pytania

 

W tej zakładce można zobaczyć najczęściej zadawane pytania i problemy z jakimi spotykają się nasi Klienci oraz odpowiedzi na ich rozwiązanie.

Jak włączyć kartę sieciową?

Jak włączyć kartę sieciową?

Więcej…

Czy można podłączyć do sieci więcej niż jeden komputer?

Czy można podłączyć do sieci więcej niż jeden komputer?

Więcej…

Czy aby móc skorzystać z usługi Inet Fiber 20 trzeba spełnić jakieś dodatkowe wymagania?

Czy aby móc skorzystać z usługi Inet Fiber 5, 15, 30 lub 60 trzeba spełnić jakieś dodatkowe wymagania?

Więcej…

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1